SELDOS IOI NEDİR?

Seldos’un reklam sisteminde kullandığı tüm veriler seldos IOI sistemimize kayıt edilir. Veriler seldos kütüphanesini kullanan platfromlardan KVKK ve GDPR kanunlarına uygun bir şekilde alınır ve depolanır. Toplanan büyük veriler ise programatik bir sistem ile reklam gösterimi için kullanılır.

Seldos IOI İle Veri Mağdenciliği

Seldos IOI’da toplanan veriler kendi geliştirdiğimiz şifreleme algoritması kullanılarak saklanır. Uygulama sahipleri Seldos kütüphensini kendi uygulamalarına entegre eder. Bu uygulamalayı kullanan kullanıcı verileri Seldos tarafından depolanır ve uygulama sahibi bu verileri daha verimli bir şekilde kullanabilir. Kendi oluşturduğumu panelimizden tüm verileri yönetmek mümkündür.

Büyük Veri Analizi

Tek başına veri hiç bir anlam ifade etmez. Toplanan verinin analiz edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi gerekir. Bu işleme büyük veri analizi denir. Büyük veri analizi; veri madenciliğinden sonra toplanan verileri analiz etme ve doğru sonuca ulaşma işleminde uygulanan algoritmalar ve yöntemlerdir.