Reklam Verenlere Tavsiyeler

Pazarlama Nedir?

“Pazarlama, ürününüzün ne kadar harika olduğunu ve insanların neden satın almaları gerektiğini nasıl söyleyeceğinizdir.” 

Pazarlama Nedir?

Günlük hayatta çok sık karşılaştığımız kavramlardan biri olan pazarlama kavramı ile karşınızdayız. Bu yazımızda hemen hemen her alanda yerini almış, ürünlerin veya hizmetlerin ilgili kişilere ulaştırılmasında bir araç olan pazarlama kavramını ve tarihsel gelişimini anlatacağız. Hazırsanız başlayalım.

Pazarlama kavramı temel olarak ürün ve hizmetlerin konseptten müşteriye geçtiği bir yönetim sürecidir. Bir ürünün tanımlanmasını, talebin anlaşılmasını, fiyatın belirlenmesini ve dağıtım kanallarının seçilmesini içermektedir. Daha da basitleştirecek olursak pazarlama, potansiyel müşterilerinizin markanızla, ürününüzle veya hizmetinizle ilgilenmesini sağlamaktır.

Aklınızda daha iyi şekillenmesi için gelin bir de örnekle açıklayalım. Diyelim cep telefonu satışı gerçekleştiren bir firmamız var. Yeni üreteceğimiz bir cep telefonu modeli için piyasa araştırması yapmamız, uygun malzemeleri ve yöntemleri seçmemiz, ürünü ortaya çıkardıktan sonra medya araçlarına reklam vermemiz, müşteri hizmetlerini sağlıklı bir şekilde oluşturmamız, satış danışmanlarımızı seçmemiz ve ürünü satışa sunmamıza kadar geçen süre bir pazarlama örneğini oluşturmaktadır.

Pazarlamanın Tarihi

Pazarlamanın geçmişine gidecek olursak aslında toplumun kendi kendine yettiği, sosyo-ekonomik bir düzeye dönüşmesiyle ortaya çıktığı görülmektedir. Sanayileşme ve kentleşme pazarlamanın yapı taşlarını oluşturmuş ve gelişmesinde etkili olmuştur.

1950’li yıllarda gazete ve dergi gibi basılı medya araçlarından sonra televizyonların hayatımızda yer almasıyla birlikte reklamlar ve kampanyalar ile pazarlamanın alanı genişlemiş ve daha büyük kitlelere ulaşmaya başlamıştır. Günümüze kadar gelen süreçte bilimde ve teknolojide yaşanan gelişmelerle internetin, cep telefonlarının, bilgisayar ve tabletlerin keşfi ile pazarlama gün be gün önem kazanmaya, her an karşımıza çıkmaya başlamıştır.

Pazarlama’da 4P

Pazarlamanın tarihsel gelişimin ardından bir de pazarlamada 4P fikrini inceleyelim. Pazarlamanın olmazsa olmazı 4 öge 1960 yılında E. Jerome McCarthy’nin fikriyle ortaya çıkmıştır. Pazarlamanın 4P’si olarak adlandırılan bu ögeler; product (ürün), price (fiyat), place (yer), promotion (tutundurma) olarak sıralanmaktadır.

Ürün (Product): Bir markanın veya işletmenin satışını yapmayı planladığı ögeyi ifade etmektedir. Müşterilerimize sunacak olduğumuz, pazarda yerini almasını istediğimiz şey üründür. Bu nedenle ürünümüz tüketicinin isteklerine, satışının yapılacak olduğu pazara, yüksek kalite ve performansa sahip olup olmadığına dikkat edilerek oluşturulmalıdır.

Fiyat (Price): Ürünün veya vereceğimiz hizmetin değerinin bir ölçüsüdür. Fiyat belirlenirken markanızın pazarlama departmanı tarafından sektör araştırması ve müşteri analizi çok iyi yapılmalıdır. Fiyat belirlerken mutlaka birim maliyetlerine, pazarlama maliyetlerine, lojistik giderlerine dikkat edilmelidir.

Yer (Place): Satışını gerçekleştireceğimiz ürünün ne olacağını ve bu ürünün bedelini belirledikten sonra nerede tüketicilerle buluşturulacağı planlamalıdır. Ürünlerin bir mağazadan mı yoksa sosyal medya araçları üzerinden mi satılacağı pazarlama stratejinize uygun olmalıdır. Ürünün satışı için uygun platformların seçilmesi başarılı bir pazarlamayı da beraberinde getirmektedir.

Tutundurma (Promotion): Ürünü konumlandırmak için gereken bütün dijital ve basılı faaliyetler, promosyonlar ve etkinleri içermektedir. Tutundurma aşamasında mutlaka ürünün satışını ve ürüne olan ilgiyi arttırmak hedeflenmelidir.

Pazarlama kavramı ile ilgili değinecek diğer kavramlar için bizi takip etmeye devam ediniz. Yeni yazılarımızda görüşmek dileğiyle!